Women Writers of Traditional China An Anthology of Poetry and Criticism

ISBN-10: 0804732310

ISBN-13: 9780804732314

Edition: 1999

Authors: Kang-i Sun Chang, Haun Saussy, Charles Y. Kwong

List price: $39.95 Buy it from $19.62
30 day, 100% satisfaction guarantee

If an item you ordered from TextbookRush does not meet your expectations due to an error on our part, simply fill out a return request and then return it by mail within 30 days of ordering it for a full refund of item cost.

Learn more about our returns policy

Description:

This anthology of Chinese women's poetry in translation brings together representative selections from some 130 poets from the Han dynasty to the early 20th century.
Used Starting from $19.62
New Starting from $29.03
what's this?
Rush Rewards U
Members Receive:
coins
coins
You have reached 400 XP and carrot coins. That is the daily max!
Study Briefs

Limited time offer: Get the first one free! (?)

All the information you need in one place! Each Study Brief is a summary of one specific subject; facts, figures, and explanations to help you learn faster.

Add to cart
Study Briefs
Italian Grammar Online content $4.95 $1.99
Add to cart
Study Briefs
Portuguese Grammar Online content $4.95 $1.99
Add to cart
Study Briefs
Spanish Grammar Online content $4.95 $1.99
Customers also bought
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Book details

List price: $39.95
Copyright year: 1999
Publisher: Stanford University Press
Publication date: 1/1/2000
Binding: Paperback
Pages: 924
Size: 6.00" wide x 9.00" long x 1.75" tall
Weight: 2.750
Language: English

Contributors
Editorial Conventions
Abbreviations
Maps
Introduction: Genealogy and Titles of the Female Poet
Poetry
From Ancient Times to the Six Dynasties (222-589)
Ban jieyu
Cai Yan
Zuo Fen
Bao Linghui
Found Voices in Yuefu Poetry
Tang (618-907) and Five Dynasties (907-60)
Wu Zetian
Shangguan Wan'er
Other Court Women of the Tang: Xu Hui and Bao Junhui
Li Ye
Xue Tao
Yu Xuanji
Other Courtesan-Poets of the Tang: Sheng Xiaocong, Zhao Luanluan, and Xu Yueying
Zhang Yaotiao
Cheng Changwen
Huarui furen
Song Dynasty (960-1279)
Lady Wei
Li Qingzhao
Zhu Shuzhen
Yan Rui
Empress Yang
Wang Qinghui
Yuan Dynasty (1264-1368)
Yuan Entertainers: Pearl Screen Beauty, Little Bit, Swallow Song Liu, Zhenzhen, Mother's Compassion Liu
Guan Daosheng
Zheng Yunduan
Wu shi nu
Zhang Yuniang
Ming Dynasty (1368-1644)
The Fifteenth Century
Zhang Hongqiao
Zhu Jing'an
Chen Deyi
Meng Shuqing
Shen Qionglian
Xia Yunying
Zou Saizhen
The Sixteenth Century
Wang Su'e
Huang E
Li Yuying
Wen shi
Wang Jiaoluan
Yang Wenli
Kuaiji nuzi
Duan Shuqing
Dong Shaoyu
Ho Kyongbon (Xu Jingfan)
Yi Sugwon (Li Shuyuan)
Bo Shaojun
Xie Wuniang
Jing Pianpian
Xue Susu
Yang Yuxiang
The "Four Talented Courtesans of Qinhui": Ma Shouzhen, Zhao Caiji, Zhu Wuxia, and Zheng Ruying
Hu Wenru
Lu Qingzi
Xu Yuan
The Seventeenth Century
Shen Yixiu and Her Daughters, Ye Wanwan, Ye Xiaowan, and Ye Xiaoluan
Fang Weiyi
Yin Renrong
Xiang Lanzhen
Wang Fengxian and Her Daughter Zhang Yinyuan
Cao Jingzhao
Gu Ruopu
Shang Jinglan
Wang Wei
Ma Ruyu
Bian Sai
Yang Wan
Qing Dynasty (1644-1911)
The Seventeenth Century
Xu Can
Liu Shi
Huang Yuanjie
Wang Duanshu
Ji Yinghuai
Li Yin
Wu Qi
Wu Xiao
Wu Shan
Chai Jingyi and Her Daughter-in-Law Zhu Rouze
Wang Hui
Lin Yining
Qian Fenglun
Chen Susu
Gu Zhenli
The Eighteenth Century
Wu Xun
Hou Cheng'en
The Sisters Zhang Xueya and Zhang Xuedian
Xu Yingyu
Cai Wan
Ye Hongxiang
He Shuangqing
Xu Yuanduan
Mao Xiuhui
Xu Feiyun
Xu Quan
Chen Duansheng
Xi Peilan
Jin Yi
Dai Lanying
Qu Bingyun
Gui Maoyi
Zhang Yuzhen
Shen Ke
Wang Yuzhen
Pu Mengzhu
Ni Ruixuan
Tan Yinmei
Xiong Lian
The Sisters Bao Zhilan, Bao Zhihui, and Bao Zhifen
Wu Guichen
Jian Renlan
Shen Xiangyun
Wang Yun
Shen Xiang
Jiang Zhu
Yang Jiduan
The Nineteenth and Early Twentieth Centuries
Shen Shanbao
Sun Yunfeng
Sun Yunhe
Li Peijin
Zhao Wopei
Liang Desheng
Wang Duan
Zhuang Panzhu
Gu Taiqing
Wu Zao
Zuo Xixuan
Zong Wan
Qu Huixiang
Qiu Jin
Xu Zihua
Criticism
Female Critics and Poets
Wu Zetian, "On Su Hui's 'Silk-Woven Palindromic Verse'"
Song Ruoxin and Song Ruozhao, preface to Nu lunyu
Li Qingzhao, "On the Song-Lyric" (Lun ci)
Zhu Shuzhen, "Record on Su Hui's Xuanji Diagram"
Zheng Yunduan, preface to Suyong ji
Empress Xu, preface to Nei xun
Meng Shuqing, comments on Zhu Shuzhen and Li Qingzhao
Shen Yixiu and Her Husband, Ye Shaoyuan, prefaces to Shen's anthology Yiren si
Lu Qingzi, preface to Xiang Lanzhen, Yongxue zhai yigao
Fang Weiyi, preface to Fang Mengshi, Renlan'ge shiji
Wang Wei, prefaces to Wanzai pian and Yueguan shi
Wu Xiao, preface to Xiaoxue an gao
Wang Duanshu, preface to Mingyuan shiwei
Liu Shi, biographical-critical prefaces from Liechao shiji: Runji
Sun Huiyuan, preface to Gujin mingyuan baihua shiyu
Luo Qilan, preface to Tingqiuguan guizhong tongren ji
Su Wanlan, preface to Guiyin jixiu
Guo Shuyu, Lunshi bashou
Wanyan Yun Zhu, preface to Guochao guixiu zhengshi ji
Li Shuyi, preface to Shuying lou mingshu baiyong
Mao Guoji, preface to Hunan nushi shichao suojian chuji
Qiu Chan, preface to Banyue lou shichao
Male Critics and Poets
Zhong Rong, women poets in the Shi pin
Fang Xuanling, on Xie Daoyun, from Jin shu
Zhang Yue, preface to Shangguan Wan'er, Shangguan Zhaorong wenji
Ouyang Xiu, preface to Xie Ximeng, Cai pin shi
Wang Zhuo, Comments on the Poet Li Qingzhao, from Biji manzhi
Wei Duanli, preface to Zhu Shuzhen, Duanchang shi ji
Yang Weizhen, preface to Cao Miaoqing, Xian ge ji
Tian Yiheng, preface to Shi nushi
Wang Baigu, preface to Ma Shouzhen, Xianglan zi ji
Zhong Xing, preface to Mingyuan shigui
Zhao Huanguang, preface to Lu Qingzi, Kaopan ji
Huayin shangren, preface to Zhang Mengzhen, Qinglou yunyu
Zhao Shiyong, preface to Qu Juesheng, Nu sao
Zhao Shijie, preface to Gu jin nu shi
Ge Zhengqi, preface to Jiang Yuanzuo, Xu yutai wenyuan
Ye Shaoyuan, preface to Wumengtang ji
Chen Zilong, preface to Liu Shi, Wuyin cao
Ding Shengzhao, preface to Wang Duanshu, Yinhong ji
Zhi Ruzeng, preface to Zhou Zhibiao, Nuzhong qi caizi lanke er ji
You Tong, preface to Zhou Ming, Linxia cixuan
Wu Qi, preface to Xu Shumin, Zhongxiang ci
Lu Chang, preface to Lichao mingyuan shici
Yuan Mei, "Jin Xianxian nushi mu zhiming"
Wang Gu, preface to Yuan Mei, Suiyuan nu dizi shixuan
Zhang Xuecheng, "Fu xue"
Qian Sanxi, preface to Zhuang lou zhaiyan
Huang Chuanji, foreword to Huang Zhimo, Guochao guixiu shi liuxu ji
Wang Pengyun, preface to Xu Naichang, Xiao tan luan shi huike baijia guixiu ci
Appendixes
A Note on Song-Lyrics with a Glossary of Tune-Titles
A Chronological Chart of Chinese History
Notes
Bibliography
Index of Names
Free shipping on orders over $35*

*A minimum purchase of $35 is required. Shipping is provided via FedEx SmartPost® and FedEx Express Saver®. Average delivery time is 1 – 5 business days, but is not guaranteed in that timeframe. Also allow 1 - 2 days for processing. Free shipping is eligible only in the continental United States and excludes Hawaii, Alaska and Puerto Rico. FedEx service marks used by permission."Marketplace" orders are not eligible for free or discounted shipping.

Learn more about the TextbookRush Marketplace.

×